Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Limit przyjęć:
20  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe „Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin w tym: 115 godz. wykładów, 52 godz. seminariów, 98 godz. ćwiczeń i 485 godz. bez nauczyciela.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów  przewidzianych w planie studiów  oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych „ Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
( studia trwają 2 semestry) – 3200,00 zł
w tym: za semestr zimowy – 1600,00 zł, za semestr letni – 1 600,00 zł,

Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 17.07.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2017/2018.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje  Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 58/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2013 r.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych:
nabór otwarty

Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym