Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie : ”Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna” jest Wydział Nauk o Zdrowiu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Limit przyjęć:
20  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna trwają dwa semestry i obejmują łącznie 770 godzin dydaktycznych  w tym: 105 godz. wykładów, 110 godz. ćwiczeń
i 555 godz. bez udziału nauczyciela.
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w planie studiów.
Po ukończeniu studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
I rok studiów ( studia trwają 2 semestry)  - 2 490,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 245,00 zł, za semestr letni – 1 245,00 zł

Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 17.07.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2017/2018.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje  Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 58/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2013 r.

Wprowadzenie
Wady postawy ciała obejmują znaczny odsetek dzieci i młodzieży, mają charakter rozwojowy i należą do najczęstszych patologii dotyczących dzieci w wieku szkolnym. Zbyt późno zdiagnozowane i nieleczone mogą prowadzić do zmian nieodwracalnych. Częste występowanie wad postawy u dzieci i młodzieży skłania do podejmowania kroków ku temu, by ich odległe skutki były możliwie jak najmniejsze. Studia umożliwiają słuchaczom zdobywanie odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności do świadomego stosowania zabiegów mających na celu zapewnienie dziecku właściwego rozwoju fizycznego
i prawidłowej postawy ciała.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: nabór otwarty

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna